สุดาพร วรพล

 • ECOALF...การรีไซเคิลน่าจะเป็นคำตอบของความยั่งยืน!

  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาขยะมลพิษที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ อุตสาหกรรม และสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  ทว่าสินค้าจากการรีไซเคิลในท้องตลาดนั้นยังมีน้อย และไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน เสื้อผ้าส่วนใหญ่ผลิตจากการใช้สิ่งที่นำกลับมา รีไซเคิลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

  ในปี 2552 ECOALF บริษัทเสื้อผ้าแฟชั่นสัญชาติสเปนจึงได้ก่อตั้งขึ้นจากความสนใจแนวคิดเรื่องการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม มีจุดมุ่งหมายจะสร้างแบรนด์เสื้อผ้าที่ดูทันสมัย และสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า โดยเริ่มจากการมองหาคู่ค้าทางธุรกิจ เช่น โรงงานทอผ้า จากนั้นจึงคิดค้นเทคโนโลยีในการพัฒนาเครื่องแต่งกายที่ผลิตจากสินค้ารีไซเคิลที่มีคุณภาพ สวยงาม จนดูไม่ออกว่า ผลิตมาจากของที่นำกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมด ทำให้ปัจจุบัน ECOALF มีพันธมิตรกว่า 11 ประเทศ อาทิ ไต้หวัน เกาหลี โปรตุเกส เม็กซิโก ญี่ปุ่น ฯลฯ

 • Europe

  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF พฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุโรปโดยรวม 190KB

  โดย นางสาวสุดาพร วรพล
  หัวหน้างานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 • เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดพิธีเปิด ‘ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว’ หรือที่เรียกกันในชื่อภาษาอังกฤษว่า ‘TAT Academy’ ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยในช่วงท้ายของพิธีเปิด ททท. ได้เชิญสามหนุ่มนักเขียน + นักท่องเที่ยวผู้มีประสบการณ์จากการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศที่น่าสนใจ มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อ ‘ความรู้แปลงร่าง’ เพื่อนำเสนอมุมมอง ที่เน้นการนำความรู้ไปสู่การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการเดินทาง ตลอดจน Trend หรือแนวโน้มทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ของโลกที่เกิดขึ้น โดยเชื่อมโยงให้เห็นว่าแนวโน้มดังกล่าว ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใดบ้าง และการผลักดันงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความรู้ ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง สำหรับวิทยากรสามท่านที่ TAT Review ได้เอ่ยถึงไปแล้วข้างต้น ประกอบด้วย

 • สืบเนื่องจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ (Tsunami) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับเงินบริจาคจากชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนหนึ่ง จึงได้มอบเงินดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ประสบพิบัติภัย จำนวน 25 คน แต่เนื่องจากยังมีเงินคงเหลือจำนวนหนึ่ง ททท. จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 จัดตั้ง ‘ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว’ ขึ้น ณ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยดังกล่าว จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว จังหวัดพังงา และโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต