สมชาย ปรีชาศิลปกุล

  • โดราเอมอนในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ / ท้องถิ่น
    เมื่อเอ่ยถึงสิ่งที่เรียกว่า ‘พิพิธภัณฑ์’ ความหมายที่มักเข้าใจกันโดยทั่วไปในสังคมไทยก็คือ เป็นสถานที่ซึ่งเป็นที่แสดงความเป็นมาของชาติและการแสดงถึงความภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวหรือชีวประวัติของวีรบุรุษ / วีรสตรี ที่ได้เสียสละอย่างใหญ่หลวง


  • แม้จะยังไม่มีการสรุปจำนวนของนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างเป็นทางการสำหรับในช่วงปีที่ผ่านมา  แต่สำหรับผู้คนที่มีวิถีชีวิตอันเป็นปกติโดยทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตตัวเมืองก็คงตระหนักถึงเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี บรรดาอาตี๋อาหมวยอาเฮียอาเจ๊ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในแทบทุกหัวมุมถนน เป็นสิ่งที่ยืนยันปรากฏการณ์นี้อย่างชัดเจน