ปรัชญากรณ์ ไชยคช

  • การสัมมนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวในงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว WTM 2014 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2557 ณ Excel Exhibition กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ผู้จัดงานได้จัดสัมมนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยเชิญองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเวทีดังกล่าว