ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

  • จากแฟชั่นวีค จากเฟอร์นิเจอร์แฟร์ ปีนี้มิลานได้กลายเป็นหมุดหมายสำคัญของนักเดินทาง ผู้ต้องการแสวงหาประสบการณ์แห่งอนาคต เมื่อมิลานกลายเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2015 ถนนทุกสายที่เคยมุ่งสู่กรุงโรมในอดีต ปีนี้ต้องหลีกทางให้มิลาน

    หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ให้ความเห็นว่า ปี 2015 นี้ มิลานน่าจะเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมถึงวันที่ 31 ตุลาคม อันเป็นช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่มีการจัดงานมิลาน เอ็กซ์โป