ไพฑูรย์ มนต์พานทอง

  • เรือสำราญเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวที่เติบโตต่อเนื่องมาอย่างยาวนานโดยบริษัท P&O และ Cunard ถือเป็นผู้บุกเบิกเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุสัญชาติอเมริกันซึ่งมีรายได้สูงและชื่นชอบการล่องเรือไปในหลากหลายเส้นทาง ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ฤดูกาล และความชื่นชอบส่วนตัว ให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการ ความปลอดภัย ตลอดจนกิจกรรมบนเรือและบนฝั่ง ในระยะเริ่มต้นของการขยายธุรกิจอย่างเต็มตัว สายการเดินเรือได้ใช้เรือสำราญขนาดเล็กแต่หรูหราบริการในหลากหลายเส้นทาง เน้นเส้นทางแถบทะเลแคริบเบียนเป็นหลัก และมีการล่องเรือระยะยาวรอบโลก (World Cruise) แวะพักตามท่าเรือ แวะพัก (Port of Call) ที่น่าสนใจในหลากหลายภูมิภาค เช่น ยุโรป อเมริกาใต้ เอเชีย เป็นต้น