ณัฏฐิรา อำพลพรรณ

 • WTM Global Trends Report โดย Euromonitor เป็นรายงานแนวโน้มทาง การท่องเที่ยวที่โดดเด่นในแต่ละปี นำเสนอในงาน World Travel Market ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในช่วงวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2558 โดยแนวโน้มการท่องเที่ยวโลก ที่สำคัญในปี 2015 ที่ระบุอยู่ใน WTM Global Trends Report เป็นการนำเสนอกระแส หรือเทรนด์ที่เกิดขึ้นในระดับภาพรวม (Global) และในภูมิภาคหลักๆ ที่สำคัญของโลก อาทิ เอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง รวมถึงการระบุถึงประเทศที่เป็นผู้เล่นหลัก ด้านการท่องเที่ยวโลก เช่น จีน อินเดีย 

 • แนวโน้มทางการท่องเที่ยวโลกหลัก ตามรายงานของ Euromonitor ที่นำเสนอในงาน World Travel Market 2014 ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2014 ณ สหราชอาณาจักร

  มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยอัตราร้อยละ 4.7 ในปี 2014 โดยรายได้จากการท่องเที่ยวจะเติบโตในระดับที่ดีเช่นกัน

 • งาน Cannes Lions International Festival of Creativity 2014 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-21 มิถุนายน 2557 ที่เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยในครั้งนี้เป็นการ จัดงานครั้งที่ 61 ในงานมีการจัดการประชุมสัมมนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ด้วยความยาวกว่า 300 ชั่วโมง ส่วนแรกเป็นการสัมมนาภายใต้แนวคิด Creative in Action โดยผู้มีชื่อเสียงจากวงการโฆษณาที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และนำไปสู่การ ปฏิบัติจริงในที่สุด

 • ในปี 2013 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้พิสูจน์ว่ายังคงเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีส่วนสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้เผชิญกับปัญหาภายในประเทศทั้งปัญหาความรุนแรงที่มีผลมาจากการเมืองและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ความขัดแย้งในประเทศอียิปต์ที่ส่งผลให้ยอดขายลดลงอีกครั้งตั้งแต่ช่วงใบไม้ร่วง ทั้งนี้เหตุการณ์ในซีเรียก็ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด รวมไปถึงเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยและตุรกีที่อาจจะยังไม่ได้ส่งผลกระทบด้านลบต่อยอดขายอย่างชัดเจน ส่วนตลาดท่องเที่ยวของกรีซได้กลับมาเติบโตเป็นอย่างมากอีกครั้งในปี 2013

 • wtm

  Euromonitor International บริษัทวิจัยชั้นนำของโลกได้นำเสนอแนวโน้มการ ท่องเที่ยวโลกในงาน World Travel Mart 2013 (WTM 2013) ที่กรุงลอนดอน  สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ดังนี้

  1. Americas : PANKs – A New Demographic

  กลุ่มทางการตลาดใหม่ที่เรียกว่า ‘PANKs’ หรือ ‘Professional Aunt, No Kids’ ผู้ซึ่งมีการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวหลายพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเดินทางท่องเที่ยวกับหลานๆ 

 • แนวโน้มที่สำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม (Spa and Wellness) จากการประชุม Professional Spa and Wellness Convention 2013 ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ มีดังนี้

  รูปแบบใหม่ของสินค้าและบริการด้านสุขภาพและความงาม

              ที่มีหลากหลายรูปแบบ เช่น Earthing หรือวิธีการบำบัดโดยให้ผู้บริโภคใกล้ชิดกับ “พื้นดิน” ให้มากที่สุดและซึมซับตามจังหวะของสิ่งแวดล้อมรอบตัวตามธรรมชาติ โดยจะลดการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการด้านสุขภาพและความงาม (Less Technology)

 •      ‘เทคโนโลยีต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้คนตามกาลเวลา ไม่ใช่ผู้คนปรับตัวเข้าหามัน’ Carlo Ratti สถาปนิกและวิศวกรผู้มีจินตนาการกว้างไกล  ชาวอิตาเลียน กล่าวไว้ในงานสัมมนา Creative Unfold: Design is Opportunities  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)


 •      การสัมมนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” เป็นกิจกรรมเชิงวิชาการที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นในช่วงงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยของทุกปี และในปีนี้ได้กำหนดแนวคิดการสัมมนา คือ “มองท่องเที่ยวสมัยใหม่   หลากหลายมุม All about Modern Thai Tourism” ซึ่งเป็นการนำเสนอมุมมองของวิทยากรจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มีต่อการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว อาทิ ผู้บริหารระดับสูงในวงการธุรกิจโทรคมนาคมที่เห็นโอกาสและศักยภาพในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว  สื่อมวลชนที่มีมุมมองน่าสนใจ มีแรงบันดาลใจและมีความหวังที่จะร่วมกันผลักดันการท่องเที่ยวของไทย นักเขียน ผู้ทำงานศิลปะ อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักธุรกิจรุ่นใหม่ 

 •  

       การเสวนาในหัวข้อ “Improvise your life, Improvise your traveling” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ที่ Tourism Library การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีคุณภราดล พรอำนวย หรือ ปอ North Gate เป็นวิทยากร คุณปอ-ภราดล เป็นนักดนตรีแจ๊สที่แบกแซกโซโฟนออกเดินทางเริ่มจากจังหวัดเชียงใหม่จนไปสุดปลายทางที่ฝรั่งเศส และมีนิทรรศการ

 •  

       FLAWSOME คือ เทรนด์ของผู้บริโภคที่ต้องการความโปร่งใส ความชัดเจน ความเปิดเผย และต้องการให้แบรนด์มีลักษณะความเป็น “มนุษย์” เช่น ความอ่อนน้อม ยืดหยุ่น ใจกว้าง มีความเป็นผู้ใหญ่ และมีอารมณ์ขัน