จุฑามาศ วิศาลสิงห์

  • ทุกคนคิดและพูดเป็นเสียงเดียวกัน คือเราต้องร่วมมือกันจัดการการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนเพื่อการกระจายผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั่วถึงและเห็นผลเชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เมื่อกลั่นกรองแนวคิดนี้ ในเชิงการตลาด หลายคนต้องฉุกคิดเสมอว่า จะทำอย่างไรให้เกิดได้จริง หลายมือ หลายสมองเดินหน้าไปทางเดียวกัน คือ สร้างให้เกิดคุณค่าให้รู้ว่าเรามีดีที่แตกต่าง การสืบค้นอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแรงคือจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืน เพราะแตกต่างต้องสร้างจากข้างใน