ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

  •  

         ณ วันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า การที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยให้พัฒนาก้าวไกล หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงพยายามช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน   เพื่อให้คนไทยรู้จักและพร้อมจะเข้าร่วมกับเพื่อน ๆ เหล่านั้นเพื่อให้พวกเราก้าวหน้าไปด้วยกัน