ประชุม/สัมมนา

  • The 13th Global Forum on Tourism Statistics จัดโดยความร่วมมือ ของ Japan Tourism Agency, The Nara Prefecture, The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) และ The Statistical Office of The European Union (EUROSTAT) ระหว่าง วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557 จัดขึ้นที่ Nara Prefectural Hall เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น การสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนมุมมองและความรู้เชิงวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัย ด้านการท่องเที่ยวที่หน่วยงานต่างๆ มีการดำเนินการ

  • งาน International Luxury Travel Market (ILTM) 2014 ณ เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นงานส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นไปยังสินค้าและบริการที่หรูหรา (Luxury) โดยในปี 2014 จัดขึ้นระหว่าง  วันที่ 1-4 ธันวาคม 2557

  • ทำความรู้จัก InnovBiz
    InnovBiz เป็นชื่อโครงการที่พัฒนามาจากวิชา Innovative Business Project ของหลักสูตรควบตรี-โททางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP : Integrated Bachelor’s and Master’s Degree Program in Business and Accounting) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • การสัมมนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวในงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว WTM 2014 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2557 ณ Excel Exhibition กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ผู้จัดงานได้จัดสัมมนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยเชิญองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเวทีดังกล่าว