ขึ้นชั้น

  • What’s Mine is Yours : The Rise of Collaborative Consumption
  • A simple, powerful idea that’s reinventing the way smart, adaptive companies do business. Lisa Gansky
  • Sharing is Good : How to Save Money, Time and Resources Through Collaborative Consumption, 2013
  • The Business of sharing : Making It in the New Sharing Economy
  • It’s a Shareable Life : A Practical Guide on Sharing, 2014
  • Very Thai

   หนังสือภาษาอังกฤษที่เขียนเกี่ยวกับ ‘ความเป็นไทยๆ’ จากสำนักพิมพ์ River Books โดย ฟิลลิปส์ คอร์นเวลล์-สมิธ และ จอห์น กอสส์ หนังสือเล่มนี้ จะจัดอยู่ในกลุ่มไกด์บุ๊คก็ได้ หรือ จะเข้ากลุ่มหนังสือวิชาการก็ใช่

   Very Thai คือ การรวบรวมความเป็นไทยในบริบทต่างๆ ทั้งที่เป็นวัตถุสิ่งของ พิธีกรรม และพฤติกรรมแบบไทยๆ ที่สามารถเห็นได้ทุกวันตามท้องถนน เช่น Dinner on a stick (ลูกชิ้นปิ้ง ปลาหมึกย่าง) หรือ Drinking in bag (ถุงโอเลี้ยง น้ำแดง)