พิพิธภัณฑ์และการท่องเที่ยว

  • สืบเนื่องจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ (Tsunami) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับเงินบริจาคจากชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนหนึ่ง จึงได้มอบเงินดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ประสบพิบัติภัย จำนวน 25 คน แต่เนื่องจากยังมีเงินคงเหลือจำนวนหนึ่ง ททท. จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 จัดตั้ง ‘ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว’ ขึ้น ณ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยดังกล่าว จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว จังหวัดพังงา และโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต

  • มาเที่ยวเมืองกาญจนบุรี ครั้งนี้ ระหว่างทางเข้าเมือง มองไป ช่างดูแปลกตา เห็นตู้คอนเทนเนอร์จัดวางไว้สีสันสะดุดตาสวยงาม ดึงดูดให้เดิน เข้าไปชมยิ่งนัก เมื่อก้าวเข้าไปสัมผัส ถึงกับอุทานออกมา Wow!!!

  • โดราเอมอนในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ / ท้องถิ่น
    เมื่อเอ่ยถึงสิ่งที่เรียกว่า ‘พิพิธภัณฑ์’ ความหมายที่มักเข้าใจกันโดยทั่วไปในสังคมไทยก็คือ เป็นสถานที่ซึ่งเป็นที่แสดงความเป็นมาของชาติและการแสดงถึงความภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวหรือชีวประวัติของวีรบุรุษ / วีรสตรี ที่ได้เสียสละอย่างใหญ่หลวง