โศรยา หอมชื่น

 •           World Travel & Tourism Council (WTTC)  ได้จัดการประชุมสุดยอดในภูมิภาคเอเชียขึ้นเป็น ครั้งแรกระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2556 ณ โรงแรม Lotte กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศในเอเชียเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับแนวโน้มของโลกในประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยว สำหรับ Keynote Speaker ได้แก่  นายโทนี แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราช-อาณาจักร ในการประชุมครั้งนี้มี Theme คือ ‘Staying Ahead of Tomorrow’ และมีการแบ่งหัวข้อย่อย ในการอภิปรายและนำเสนอข้อมูลเป็น 7 หัวข้อย่อย สาระสำคัญของการประชุมสรุปได้ ดังนี้

 •      เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้จัดการสัมมนา Global Business Dialogue 2012 ขึ้น ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยเชิญผู้แทนของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ในประเทศไทย มาร่วมแสดงทัศนะ และให้ข้อมูลในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้านการค้าการลงทุน และความสามารถของผู้ประกอบการไทยในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจ


 •      นักอนาคตศาสตร์ได้พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจจากซีกโลกตะวันตกสู่ซีกโลกตะวันออกไว้เมื่อหลายสิบปีก่อน และในปัจจุบันก็พิสูจน์แล้วว่าคำพยากรณ์ดังกล่าวกำลังกลายเป็นความจริง จากรายงานขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ประเมินความมั่งคั่งของประเทศต่างๆ ทั่วโลกโดยวัดความร่ำรวยจากสินทรัพย์ 3 ด้านคือ

 • โรงแรมแห่งอนาคต (Hotel of the Future)
  โดย Mr. Ari Bjorkqvist  (Haaga – Helia University of Applied Sciences)

       โรงแรม  ไม่ได้มีความหมายเพียงสถานที่พักแรมของนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางที่ตั้งอยู่ ณ แห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น แต่ยังมีรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นด้วยเช่น โรงแรมบนเรือสำราญ ยานอวกาศ บอลลูนที่ล่องลอยไปบนฟ้า ขบวนรถไฟที่มีห้องพักแรมเมื่อเดินทางไกล รีสอร์ทกลางทะเล

   


 • ความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

       การท่องเที่ยวเชิงกีฬามีการเติบโตขึ้นทั่วโลก โดยในปี ค.ศ.2010 คาดว่าเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวถึง 600,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีทั้งการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่เป็นแบบ active คือนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและแบบ Passive ที่นักท่องเที่ยวเป็นเพียงผู้ชม แต่แม้ว่ามหกรรมกีฬาระดับโลกจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเมืองที่เป็นเจ้า