สรรพวัต กันตามระ

  • ในปัจจุบัน Word-of-Mouth (WOM) หรือ การสื่อสารแบบปากต่อปาก เป็นพลังของการ สื่อสารที่มีอำนาจอย่างเหลือเชื่อในการประกอบการทางธุรกิจต่างๆ โดยผู้ประกอบการในปัจจุบัน ได้หันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้กันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในธุรกิจด้านการบริการ เพราะความ ก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและการกระจายข้อมูลถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้ ผู้บริโภคสามารถรับรู้ข่าวสารและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเป็นเรื่องปกติ