พรรณี สวนเพลง

  • Voluntourism หรือ การท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ หรือ การท่องเที่ยวจิตอาสา เป็น ‘มิติใหม่ของการท่องเที่ยว’ ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างจากการท่องเที่ยวในรูปแบบเดิมด้วยการเพิ่มมิติของการเรียนรู้ และมิติของการแบ่งปันเข้าไปในการท่องเที่ยว ซึ่งทำให้การเดินทางท่องเที่ยวลงตัวไปด้วยมิติทั้งของ ‘ผู้ให้’ และ ‘ผู้รับ’ โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมเดินทางนั้นจะได้มีโอกาสท่องเที่ยวสนุกสนาน และอิ่มเอมใจจากสิ่งที่ตนเองได้เดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้