ภราดล พรอำนวย

  •  

         การเสวนาในหัวข้อ “Improvise your life, Improvise your traveling” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ที่ Tourism Library การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีคุณภราดล พรอำนวย หรือ ปอ North Gate เป็นวิทยากร คุณปอ-ภราดล เป็นนักดนตรีแจ๊สที่แบกแซกโซโฟนออกเดินทางเริ่มจากจังหวัดเชียงใหม่จนไปสุดปลายทางที่ฝรั่งเศส และมีนิทรรศการ