กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

 

  • Tourism Forum 2016

    ไฟล์ประกอบงานสัมมนา ในงาน Tourism Forum 2016 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม พศ.2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยวิทยากรสองท่าน ได้แก่

    • 6 Mr. Peter Richards : Community based tourism as a Global Trend (พรีวิว PDF 10.2 MB)
    • 7 บทบรรยายพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร – ท่องเที่ยวชุมชนไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (พรีวิว PDF 3.55 MB)

  • นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 ใน 13 นักธุรกิจสตรีชั้นนำระดับโลก The Leading Women Entrepreneurs of the World, นักธุรกิจสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2550 โดยกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, The Women Who Make a Difference Awards 2012 โดยนิตยสาร Thailand Tatler และรางวัลอื่นๆ เช่น สตรีไทยดีเด่น สภาสตรีแห่งชาติฯ ปี 2555 และนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2550 โดย สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์