จิระนันท์ พิตรปรีชา

  • ชมวิดีโอ Tourism Trend Talk ครั้งที่ 2 "New Urban Travelscape : โลกใหม่ของการท่องเที่ยวในเมือง"
    วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 12.30-15.00 น. ณ GRANDSTEPS ชั้น 10 ศูนย์ประชุม C-ASEAN ตึก Cyber World ถนนรัชดาภิเษก