บัณฑิต อเนกพูนสุข

  • หากพูดถึงการท่องเที่ยวแล้ว หลายคนคงจะนึกถึงการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่พัก สายการบิน และอาหาร ใช่แล้ว อาหาร ปัจจัย 4 ที่มนุษย์ขาดไม่ได้ จากผลสำรวจพบว่า มากกว่า 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวทั้งหมดถูกใช้ไปในเรื่องของอาหาร เพราะเหตุนี้เองหลายๆ ประเทศจึงเริ่มกลับมาให้ความสนใจในเรื่องของการนำอาหาร มาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว