งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด ททท.

  • ณ พ.ศ. นี้คงไม่มีใคร ไม่รู้จัก TripAdvisor ผู้มีภารกิจหลักคือ “ช่วยนักท่องเที่ยว วางแผนและจองการเดินทาง ที่ดีที่สุด”